Description

Brand, Hilversum, 1963. 4th ed. (II),219p. Sewn. 'Vele Latijnse schoolgrammatica's, o.a. deze van Mgr. H. Vroom verkeren in deze tijd in de situatie te moeten kiezen tussen rigoureuze verkorting, of verdwijning ten gunste van modernere methoden. Hierdoor is een acuut gebrek ontstaan aan degelijke "ouderwetse" leerboeken, - een gebrek dat zich vooral bij de opleiding van jeugdige classici aan onze universiteiten doet gevoelen. Het verheugt mij daarom bijzonder dat de firma Brand bereid is een nieuwe oplage van de onverkorte 4e druk van Vroom's beproefde grammatica te verzorgen. Deze zij hierbij in de aandacht van onze Hooglerearen in de Latijnse taal en letterkunde en hun leerlingen aanbevolen.' (A.D. LEEMAN, Ten Geleide bij de vierde druk, p.II).

Cette librarie expédie avec numéro de suivi

Frais de port

Frais de port pour livraisons en Italia

  • Livraison suivie 14,65
  • Si cet article est lourd ou hors format, le libraire vous informera des frais supplémentaires.
    Droits de douane: Si votre commande est contrôlée à la douane, la livraison peut être retardée. Vous dédouanerez votre commande sous réserve du paiement des droits de douane, si nécessaire.