Arier-andre-poetiske-stykker-ca55ce67-2d4a-4212-832f-cac665bcbb30
Thumb_arier-andre-poetiske-stykker-256261ac-d2a5-4e13-a181-fa523c3f0449

Description

Kiöbenhavn, H.J. Graae, 1771. Marmoreret papbd. fra 1800-tallet med senere håndskevet papirtitelfelt på forperm og ryg. Nydeligt eksemplar på skrivepapir, med kun enkelte letter brunplettede blade. Tidligere ejernavn på forsatsen. ¶ Den uhyre sjældne originaludgave af denne digtsamling, der anses for noget af det ypperligste skandinaviske lyrik på Holbergs tid.

Den lyriske gigant, Ambrosius Stub (1725-1758), som frembyder særsynet af "(e)n anakreontisk Lyriker midt i Paryktiden, en vagabonderende Digterskikkelse i Embedsfilisteriets Dage -" (P. Hansen. Illustr. dansk Litteraturhist, II: 189) fik kun trykt ét eneste digt i sin levetid.

Man ved ikke meget om denne forunderlige forfatter til digte som "Den kiedsom Vinter gik sin Gang" (trykt hér første gang), og det er kun en del af hans digtning, der er bevaret for eftertiden. "Stubs Sange vare i Alles Munde og vandrede fra Haand til Haand i Afskrifter; nogen fuldstændig Samling af dem besad han vel neppe engang selv, ialtfald har han i sin Beskedenhed aldrig tænkt paa nogen trykt Udgave af dem." (Illustr. dansk Litteraturhist, II: 193). Først i århundredet efter Stubs død blev interessen for ham for alvor genvakt, og allerede dengang var originaludgaven af største sjældenhed.

Stubs poesi rager højt op over sin samtids lyriske digtning, og hans digte udviser en individualitet og naturlighed, der er et forunderligt særsyn i denne periode.

Délai et Frais de port

Frais de port pour livraisons en Italia

Type Délai de livraison Frais Contre remboursement
DHL Consegna in 2 - 3 giorni lavorativi 16,90 No
Délai de livraison : estimé à partir de la confirmation de disponibilité du libraire.
Droits de douane: Si votre commande est contrôlée à la douane, la livraison peut être retardée. Vous dédouanerez votre commande sous réserve du paiement des droits de douane, si nécessaire.